Beth alla’i wneud?

Beth alla’ i wneud?

Un syniad pwysig iawn yw i ofyn i bobl ymrwymo i dalu £10 y mis er mwyn cefnogi’r pwll.  Byddai cael i 300 o bobl i wneud hyn yn gwneud yn iawn am bron i bob ceiniog o’r £44,000 sydd yn cael ei golli (10*12*300 = £36,000, a’r llywodraeth, trwy gift aid, yn talu lan at £9,000 arall = lan at £45,000).

Mae dros 130 wedi addo £10 y mis yn barod.  Byddai 300 yn sicrhau’r pwll.

Cofrestrwch gyda’r Ganolfan Dŵr er mwyn derbyn ffurflen Debyd Uniongyrchol drwy ebostio info@aquacentrellandysul.co.uk

Cofiwch ddweud wrth bawb arall am y syniad hefyd!

Oes oes syniadau eraill gyda chi:

Dewch â’ch syniadau yma!

Manylion Cyswllt

Ebost: SOSLlandysul@gmail.com

Trydar: @SOSLlandysul

Advertisements

1 Response to Beth alla’i wneud?

  1. Pingback: Cadwch ein Pwll! Save Our Pool! | SOS Llandysul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s