Llwch yn setlo / Dust Settling

Mae’r llwch yn setlo ar ôl cynnwrf y ddyddiau diwethaf yn y Ganolfan Dŵr.  Mae Trystan yn paratoi at hala ffurflenni Debyd Uniongyrchol (DU) mas, felly byddaf i yn mynd â’r holl fanylion sydd gyda fi i’r Ganolfan nes mlaen heddi (Dydd Sadwrn).  Er mwyn gwneud pethau’n haws i bawb, os oes rhagor o fanylion DU i ddodd, yn lle hala nhw at SOS, gallwch chi eu hala nhw’n syth at info@aquacentrellandysul.co.uk a bydd Trystan yn delio gyda nhw’n uniongyrchol.

Mae llwyth o bethau gyda ni i wneud o hyd, fel lledaenu’r neges fel bo pawb sydd â diddordeb yn gwbod am y cynllun DU, a meddwl am ffynonellau eraill o arian, felly cariwch mlaen i ymweld â ni, a gyda gwefan y ganolfan dwr yn http://www.aquacentrellandysul.co.uk/
PWYSIG: Os ydych chi’n byw ochr Sir Gâr i’r Teifi, mae eisiau’ch llofnodion i’r Ganolfan gael gofyn am arian gan gwmni Melinau Gwynt Statcraft.  Dewch â chymaint o enwau â phosib i’r ganolfan Dŵr erbyn Dydd Gwener 20fed Rhagfyr

**************

The dust is settling after the excitement of the last few days at the Aqua Centre.  Trystan is preparing to send our Direct Debit (DD) forms, so I will be taking all the details that I have to the centre later today (Saturday).  To make things easier for everyone, if there are more DD details to come, instead of sending them to SOS, you can send them straight to info@aquacentrellandysul.co.uk and Trystan will deal with them directly.

There’s loads of things still to do, like spreading the word so that everyone who is interested gets to hear about the DD scheme, and thinking about other sources of funding, so keep on visiting us here, and look regularly at http://www.aquacentrellandysul.co.uk/

IMPORTANT: If you live on the Carmarthenshire side of the Teifi, your signatures are needed to allow the Aqua Centre to apply for money from the Windmill company, Statcraft.  Bring as many names as possible to the Centre before the 20th December!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s