Monthly Archives: December 2013

Ysgol Newydd / New School

***Pwysig! Important!*** Mae cynnwrf cau’r pwll, a chyfnod y Nadolig, wedi’i gwneud hi’n anodd i bobl glywed am yr ymgynghoriad newydd yngyn a’r ysgol 3-19 sydd yn mynd yn ei flaen nawr. Gallwch chi weld y ddogfen ymgynghoriad trwy glicio … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Llwch yn setlo / Dust Settling

Mae’r llwch yn setlo ar ôl cynnwrf y ddyddiau diwethaf yn y Ganolfan Dŵr.  Mae Trystan yn paratoi at hala ffurflenni Debyd Uniongyrchol (DU) mas, felly byddaf i yn mynd â’r holl fanylion sydd gyda fi i’r Ganolfan nes mlaen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aros ar agor / Staying open

Newyddion! Breaking News! Yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus, mae’r ymddiriedolwyr wedi penderfynu cadw’r pwll ar agor er mwyn i ni gael y cyfle i godi’r arian yn y gymuned..  Oherwydd y risg ariannol  Daeth dros 100 o bobl ymlaen i … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Ffordd ymlaen i’r pwll! The way forward for the pool!

<<English below>> ***Ymunwch yn yr ymdrech i sicrhau dyfodol pwll Llandysul, drwy addo £10 y mis.  Ebostiwch info@aquacentrellandysul.co.uk am ragor o fanylion!*** Bu cyfarfod heno i drafod dyfodol y pwll, a chafwyd ffordd ymlaen.  Dyma grynodeb: 1) Mae’r cyngor wedi tynnu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cyhoeddus / Public Meeting

Cyfarfod Cyhoeddus / Public Meeting! Bydd cyfarfod Cyhoeddus yn Neuadd Tysul am 7 o’r gloch nos Fawrth 10fed Rhagfyr. Bydd aelodau o bwyllgor y pwll, ac aelodau cyngor Ceredigion yno i esbonio’r penderfyniadau ac i ateb cwestiynau. Hefydd (ac yn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Argyfwng / Crisis!

Efallai’ch bo chi wedi clywed si bod y pwll yn mynd i gau bron yn syth. Mae’r si yma’n wir. Cafwyd cyfarfod nos Fawrth, a phenderfynodd yr ymddiriedolwyr (y Trustees) nad oedd modd ymdopi â choll cefnogaeth y Cyngor, ac … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment